പ്രിയനടന്‍ ജഗതി ശ്രീകുമാറിന് അടിയന്തിരമായി AB പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിലുളള രക്തം ആവശ്യമുളളതായി കോഴിക്കോട് മിംസ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിക്കുന്നു.


Google+ Followers

Blogger templates

.

ജാലകം

.