മീഡിയ വന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ റിലേ തുടങ്ങി

ഫ്രീക്വന്‍സി
   


 Intelsat 17 66.0 E
  
4006 h 14400-3/4
 മാതൃഭൂമി  ടിവി , കവ്മുധി ടിവി ,   ഏഷ്യാനെറ്റ്‌  മൂവി , എന്നി  ചനെലുകളും ഇതേ ഫ്രീക്വന്‍സി യില്‍ കിട്ടും 

Google+ Followers

Blogger templates

.

ജാലകം

.